Lepurush SRL este inscrisa la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului si respecta prevederile HG 1132/ 2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor, al deseurilor de baterii si acumulatori, avand numarul de inregistrare RO - 2020 - 06 - B&A – 1435

Lepurush SRL preia gratuit deseuri de baterii si acumulatori portabili la sediul sau conform HG 1132/2008, Art. 7(9). Deseurile de baterii si acumulatori colectate vor fi transportate si reciclate corespunzator.

Informatii pentru utilizatorii de baterii si acumulatori (art.14 /H.G.1132/ 2008)

- Deseurile de baterii si acumulatori nu se elimina ca deseuri municipale nesortate ci se colecteaza selectiv (Lepurush SRL preia de la clientii sai aceste deseuri)- Deseurile de baterii si acumulatori sunt nocive si nu sunt biodegradabile. Nu depozitati deseuri de baterii si acumulatori in locuri nesupravegheate (langa ghenele de gunoi sau in alte locuri publice). Acestea sunt un pericol pentru mediu si pentru sanatatea umana.- Recicleaza impreuna cu noi: la Lepurush puteti preda orice tip de baterii sau acumulatori portabili uzati (fara acumulatori auto)