Reciclare DBA

Lepurush SRL este înscrisă la Agenția Națională pentru Protecția Mediului și respectă prevederile HG 1132/ 2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor, al deșeurilor de baterii și acumulatori, având numărul de înregistrare RO - 2020 - 06 - B&A – 1435.

Lepurush SRL preia gratuit deșeuri de baterii și acumulatori portabili la sediul sau conform HG 1132/2008, Art. 7(9). Deșeurile de baterii și acumulatori colectate vor fi transportate și reciclate corespunzător.

Informații pentru utilizatorii de baterii și acumulatori (art.14 /H.G.1132/ 2008)

- Deșeurile de baterii și acumulatori nu se elimină ca deșeuri municipale nesortate ci se colectează selectiv (Lepurush SRL preia de la clienții săi aceste deșeuri)

- Deșeurile de baterii și acumulatori sunt nocive și nu sunt biodegradabile. Nu depozitați deșeuri de baterii și acumulatori în locuri nesupravegheate (lângă ghenele de gunoi sau în alte locuri publice). Acestea sunt un pericol pentru mediu și pentru sănătatea umană.

- Reciclează împreună cu noi: la Lepurush puteți preda orice tip de baterii sau acumulatori portabili uzați (fără acumulatori auto)